• 001-1
 • 002-1
 • 010-1
 • 009
 • 012-1
 • 011-1
 • 009-1
 • 008-1
 • 006-1
 • 004-1

ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ, ОДЛУКЕ, ПУБЛИКАЦИЈЕ ...

Правилник о мерама безбедности нови 2024.

Правилник о употреби мобилног телефона 2024.

Закон о средњој школи
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 50/92, 24/96, 23/2002 и 25/2002

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 55/2013

Закон о образовању одраслих Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 55/2013
Закон о средњем образовању и васпитању Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 55/2013
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 72/2009


Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали и графичарство - објављен - „Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 14/13

Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и администрација – област право и администрација - објављен „Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 14/13

Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и администрација – област економија

Машинство и обрада метала

Правилник о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник“, бр. 9/13 од 17.06.2013.године)

Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник - Просветни гласник“, број 15/13)

Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију („Службени гласник - Просветни гласник“, број 14/13)

Правилник о допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у рачунарској гимназији („Просветни гласник“, бр. 2/13 од 03.04.2013. године)

Правилник о допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у рачунарској гимназији („Просветни гласник“, бр. 2/13 од 03.04.2013. године)


Наставни планови и програми за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем образовању за подручје рада машинство и обрада метала

Наставни планови и програми за подручје рада хемија, неметали и графичарство

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали и графичарство („Просветни гласник“, бр.11/13 од 28.06.2013. године)

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали и графичарство („Просветни гласник“, бр.10/13 од 28.06.2013. године)

Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за гимназију


Овде можете преузети публикацију "Школа будућности 2"
Школа будућности 2

Препорука Савета Европе
Текст препоруке Савета Европе можете преузети овде.

Приручници Савета Европе:
"Како предавачи могу да подрже едукацију о грађанском васпитању и људским правима: оквир за развој компетенција"
"Демократско управљање школама"


Одлуке Комисије за тумачење одредби Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика


Допуна листе програма стручног усавршавања коју доноси министар


СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ ДО 2020. ГОДИНЕ


 Извештај о родној равноправности


Извештај о оствареној родној равноправности


План деловања са посебним мерама за подстицање и унапређивање родне равноправности


Правилник о организацији и систематизацији 2022.


Извештај о раду школе 2021-2022.


Годишњи план рада 2022/2023.


Листа категорија документарног материјала


Правилник о васпитно дисциплинсој одговорности ученика 2022 Драгачево


Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 2018


Правилник о донацији и хуманитарној помоћи-2019.г.


Правилник о заштити података о личности 2019.


Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно васпитног рада


Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно васпитног рада_1


Правилник о набавкама 2020 СШ Драгачево


Правилник о начину евидентирања, класификовања и чувању архивске грађе Драгачево


Правилник о начину евидентирања, класификовања и чувању архивске грађе Драгачево_1


Правилник о огранизацији и систематизацији 2022.


Правилник о поклонима 2019.


Правилник о похваљивању ученика 2018 година


Правилник одржавање опреме


Статут средње школе Драгачево 2022


Одлука о именовању лица за заштиту података о личности


Финансијски план 2023.


Завршни рачун 2022.


 

 

 

Претрага СајтаЗашто уписати школу у Гучи / Лучанима?

 • Стручан кадар уз спој искуства и младости
 • Добри међуљудски односи засновани на међусобном поштовању и поверењу
 • Изузетна сарадња са локалном заједницом
 • Рад у једној смени
 • Опремљеност школе савременим наставним средствима за образовне профиле
 • Разноврсност ваннаставних активности и такмичења
 • Могућност стипендирања талентованих ученика
 • Помоћ ученицима при упису на факултете
 • Сарадња са ученицима и родитељима
 • Хуманитарне акције у школи и ван школе
 • Награђивање најбољих ученика и одељења (излети, екскурзије…)
 • Добра организација ђачког парламента
 • Едукација ученика путем семинара и обука (летње школе, кампови, трибине и предавања) 

 

 

Контакт

Школа у Гучи: 032/854-144
Школа у Лучанима: 032/817-531

Секретар: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Joomla! Debug Console

Сесија

Информације профила

Искоришћеност меморије

Упити базе података