• 001-1
 • 002-1
 • 010-1
 • 009
 • 012-1
 • 011-1
 • 009-1
 • 008-1
 • 006-1
 • 004-1

Зелена застава за ученике Средње школе,,Драгачево“ издвојеног одељења у Лучанима

Средња школа,,Драгачево“, одељење у Лучанима, наши  уче­ни­ци и на­став­ни­ци, од данас су бо­га­ти­ји за јед­но но­во зна­ме­ње – Зе­ле­ну за­ста­ву и ме­ђу­на­родни сер­ти­фи­кат за Eко-шко­лу. За­слу­жи­ли смо га јер смо у прет­ходној години мно­го ра­ди­ли на унапређењу сво­је, али и ло­кал­не жи­вот­не сре­ди­не.  Програм је тачно дефинисан и  не допушта импровизације у односу на утврђена правила, већ их је потребно у целости следити. С обзиром на то  да је временски период праћења испуњености задатака најмање годину дана то наше признање чини још већим, јер смо управо пре годину дана почели са реализацијом овог занимљивог и корисног програма.

Након годину дана корачања „екошколским корацима“, након формирања еко-одбора, оцене стања животне средине, израде плана рада, праћења напретка, усаглашавања са наставним планом и програмом, израде еко-кодекса и комуникације са медијима, Средња школа,,Драгачево“ одељење у Лучанима,  је од националног координатора међународног програма Еко-школе, Амбасадора одрживог развоја и животне средине,  добила признање – међународни еко- сертификат и зелену заставу, симбол посвећености очувању животне средине, повезивања ученика, наставника и локалне заједнице са јединственим циљем да изграде заједничку'' зеленију'' будућност. Ова специфична Еко-школа  је успела да повеже различите струке, делатности, људе са истим жељама и спремношћу да заједничким снагама, знањима и искуством оплемене своје окружење.

 Достигнућа која смо успели да остваримо у протеклих годину  дана су заиста вишеструка, почев од обележавања еко-дана, преко хуманитарних акција, прављења хранилица и кућица за птице,акције чишћења у месту у сарадњи са локалним организацијама, члановима Еко-одбора, уз подршку Локалне заједнице,оплемењивање школског простора, као и садња зеленила у школском дворишту и околини, уклањање депонија. Осим тога, учествовали смо и на конкурсу за Вип екорепортере у оквиру међународног програма Млади Еко-репортери, који је био отворен за узраст  од 11. до 21. године. Учесници конкурса имали су задатак да истражују питања и проблеме заштите животне средине и извештавају о њима кроз писани, фотографски или видео запис. У врло јакој конкуренцији,  Дијана Никшић, ученица четвртог разреда хемијске струке из Лучана,  која је представљала нашу школу у категорији фотографије, за фотографију под називом:

,,МЛАДОСТ“ ЈЕ ОДНЕЛА ПОПЛАВА, МЛАДИ ЖИТЕЉИ ЛУЧАНА У ЈЕДНОМ ДАНУ ОДРАСЛИ И ПОЛОЖИЛИ ВЕЛИКУ МАТУРУ! , освојила је ПРВО МЕСТО!

Ово престижно међународно еколошко признање додељује се на две године (након првог добијеног признања школа се после две године мора пријавити за обнову статуса и мора доказати да је у спровођењу програма, према зацртаним смерницама отишла “корак даље”,продубила и проширила рад на изабраним темама и то све мора исцрпно документовати).  Данас 52 земље света спроводе међународни програм еко-школе и у програм је укључено више од 12 милиона ђака и студената. У Србији је програм у 2011. години био у пилот фази, а у школској 2012/2013. години, уз подршку Центра за промоцију науке, започето је пријављивање првих школа и Србија је уцртана на мапу света међу земље у којима се спроводи међународни програм Еко-школе. Друштвено одговорне компаније у другим земљама подржавају овај програм, што се очекује и у нашој земљи. Ме­ђу­на­род­ни про­грам eко-шко­ ле је је­дан од пет про­гра­ма Фон­да­ци­је за обра­зо­ва­ње о жи­вот­ној сре­ди­ни (ФЕЕ), чи­ји је циљ да уче­ни­ци по­стану глав­на по­кре­тач­ка сна­га про­ме­на у за­шти­ти жи­вот­не сре­ди­не кроз уче­ње, али и за­ба­ву.

Оно што је чини нам се најбитније показали смо заједно са члановима локалних организација, локалне самоуправе  и свим сарадницима, да СВИ итекако имамо везе са животном средином, посебно њеним очувањем и унапређењем, јер нам је свима заједничка и сви користимо њене благодети па у складу са тим СВИ треба подједнако  одговорно да се односимо према њој. Научили смо да другачије гледамо на сваку укључену сијалицу, воду која врло често беспотребно тече из славине,пластичну амбалажу бачену на траву, посечено дрво... А све то не мора тако и може другачије ако угасимо сијалицу, искључимо воду, одложимо пластику у канту и посадимо дрво. Пробајте и видећете велику промену!

 

 

Претрага СајтаЗашто уписати школу у Гучи / Лучанима?

 • Стручан кадар уз спој искуства и младости
 • Добри међуљудски односи засновани на међусобном поштовању и поверењу
 • Изузетна сарадња са локалном заједницом
 • Рад у једној смени
 • Опремљеност школе савременим наставним средствима за образовне профиле
 • Разноврсност ваннаставних активности и такмичења
 • Могућност стипендирања талентованих ученика
 • Помоћ ученицима при упису на факултете
 • Сарадња са ученицима и родитељима
 • Хуманитарне акције у школи и ван школе
 • Награђивање најбољих ученика и одељења (излети, екскурзије…)
 • Добра организација ђачког парламента
 • Едукација ученика путем семинара и обука (летње школе, кампови, трибине и предавања) 

 

 

Контакт

Школа у Гучи: 032/854-144
Школа у Лучанима: 032/817-531

Секретар: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Joomla! Debug Console

Сесија

Информације профила

Искоришћеност меморије

Упити базе података