• 001-1
 • 002-1
 • 010-1
 • 009
 • 012-1
 • 011-1
 • 009-1
 • 008-1
 • 006-1
 • 004-1

ОПШТИ АКТИ КОЈИ РЕГУЛИШУ РАД ШКОЛЕ

На седници Школског одбора Средње школе "Драгачево" у Гучи одржаној ____________ године донете су измене и допуне Општих аката и можете их погледати овде

Колективни уговор Средње школе "Драгачево" у Гучи

Пословник о раду Наставничког већа Средње школе "Драгачево" у Гучи

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора Средње школе "Драгачево" у Гучи

Пословник о раду ученичког парламента Средње школе "Драгачево" у Гучи

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених Средње школе "Драгачево" у Гучи

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику

Правилник о дозволи за рад наставника васпитача и стручних сарадника

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика у СредњOJ школI "Драгачево" у Гучи

Правилник о оцењивању ученика у средњој школи

Правилник о организацији и систематизацији послова у СредњOJ школИ "Драгачево" у Гучи

Правилник о организацији и спровођењу испита у СредњOJ школИ "Драгачево" у Гучи

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о утвђивању права на индивидуални образовни план

Правилник о ванредним ученицима у СредњOJ школИ "Драгачево" у Гучи

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у СредњOJ школИ "Драгачево" у Гучи

Правилник о врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији информатичког смера по програму огледа

Правилник о индивидуалном образовном плану

Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у СредњOJ школИ "Драгачево" у Гучи

Правилник о заштити од пожара

Правилник о безбедности и здрављу на раду

С Т А Т У Т

 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ «ДРАГАЧЕВО» ГУЧА

 

 

Претрага СајтаЗашто уписати школу у Гучи / Лучанима?

 • Стручан кадар уз спој искуства и младости
 • Добри међуљудски односи засновани на међусобном поштовању и поверењу
 • Изузетна сарадња са локалном заједницом
 • Рад у једној смени
 • Опремљеност школе савременим наставним средствима за образовне профиле
 • Разноврсност ваннаставних активности и такмичења
 • Могућност стипендирања талентованих ученика
 • Помоћ ученицима при упису на факултете
 • Сарадња са ученицима и родитељима
 • Хуманитарне акције у школи и ван школе
 • Награђивање најбољих ученика и одељења (излети, екскурзије…)
 • Добра организација ђачког парламента
 • Едукација ученика путем семинара и обука (летње школе, кампови, трибине и предавања) 

 

 

Контакт

Школа у Гучи: 032/854-144
Школа у Лучанима: 032/817-531

Секретар: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Joomla! Debug Console

Сесија

Информације профила

Искоришћеност меморије

Упити базе података