• 001-1
 • 002-1
 • 010-1
 • 009
 • 012-1
 • 011-1
 • 009-1
 • 008-1
 • 006-1
 • 004-1

Образовни профил: ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОСТВЕНИ ТЕХНИЧАР (IV степен)

Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Област: ЕКОНОМИЈА

Образовни профил: ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР ( 30 ученика у Гучи)

Од школске 2013/2014. године у Средњој школи "Драгачево" Гуча реализује се образовање ученика смера Финансијско-рачуновоствени техничар. У сарадњи са Немачком организацијом за техничку сарадњу ГИЗ опремљен је посебан кабинет у ком се симулира свакодневно пословање предузећа - Биро, и обучени су наставници за примену савремених метода наставе.

Избором овог  профила  ученици  ће  стећи  знања  и  вештине  у  свим  сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављања  платног  промета, спровођења  свих  облика  књиговодствених евиденција, праћења  и  контроле  пословања  предузећа, утврђивања резултата, састављања  извештаја, израде  различитих врста  обрачуна и  калкулисања.
Наставним  програмом  за  образовни  профил  финансијско-рачуноводствени техничар  предвиђени  су  предмети  којима  се  стичу, пре свега, знања и  вештине  из  рачуноводствених и  финансијских области, али  су предвиђени  и  предмети  којима се стичу  неопходна  економска  и  правна  знања, знања  о  администрацији, организацији  и менаџменту  предузећа. Током школовања  овог  профила   стиче  се  општа  култура  и  образовање — учењем  страног  језика, рада  на  рачунару, употребе  софтвера, пословног  бонтона итд.
То је занимање које одговара захтевима канцеларијског пословања готово сваког предузећа. Сваком предузећу је независно од области пословања потребно да има квалификвано особље.

Настава  финансијско-рачуноводствене  обуке  обавља  се  у  кабинету   за  финансијско-рачуноводствену  обуку, где  се  симулирају  послови  из  области  рачуноводства  и  финансија. Практична/блок настава  за ученике се обавља у банкама и предузећима.
То омогућава ученицима који не желе да наставе школовање да се након завршетка средње школе одмах запосле, без дугог периода прилагођавања и учења на самом радном месту, јер ће током школовања добити сву потребну обуку кроз активно оријентисану наставу.

Ученици који стекну ово занимање, а желе да наставе школовање могу да се упишу на различите струковне и академске студије.

Р.бр.

Предмети

I

II

III

IV

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

I

ОПШТЕОБРАЗОВНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Српски језик и књижевност

3

111

3

108

3

105

3

93

2.

Страни језик

2

74

2

72

2

70

2

62

3.

Физичко васпитање

2

74

2

72

2

70

2

62

4.

Математика

3

111

3

108

3

105

3

93

5.

Рачунарство и информатика

2

74

 

 

 

 

 

 

6.

Историја

2

74

2

72

 

 

 

 

7.

Ликовна култура

 

 

 

 

1

35

 

 

8.

Географија

2

74

 

 

 

 

 

 

9.

Биологија

2

74

 

 

 

 

 

 

10.

Социологија са правима грађана

 

 

 

 

 

 

2

62

II

СТРУЧНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Принципи

економије

3

111

2

72

 

 

 

 

12.

Рачуноводство

1+2

111

2+2

144

2+2

140

2+2

124

13.

Финансијско пословање

2

74

2

72

2

70

2

62

14.

Канцеларијско пословање

3

111

2

72

 

 

 

 

15.

Пословна економија

2

74

2

72

2

70

 

 

16.

Пословна информатика

 

 

2

72

 

 

 

 

17.

Право

 

 

2

72

2

70

 

 

18.

Финансијско рачуноводствена обука

 

 

3

108+

30 блок

4

140+

60 блок

4

124+

90 блок

19.

Јавне финансије

 

 

 

 

2

70

 

 

20.

Национална економија

 

 

 

 

2

70

 

 

21.

Статистика

 

 

 

 

 

 

3

93

22.

Предузетништво

 

 

 

 

 

 

2

62

23.

Ревизија

 

 

 

 

 

 

2

62

III

ИЗБОРНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Грађанско васпитање/ Верска настава

1

37

1

36

1

35

1

31

25.

Изборни предмет према програму образовног профила

 

 

 

 

2

70

2

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претрага СајтаЗашто уписати школу у Гучи / Лучанима?

 • Стручан кадар уз спој искуства и младости
 • Добри међуљудски односи засновани на међусобном поштовању и поверењу
 • Изузетна сарадња са локалном заједницом
 • Рад у једној смени
 • Опремљеност школе савременим наставним средствима за образовне профиле
 • Разноврсност ваннаставних активности и такмичења
 • Могућност стипендирања талентованих ученика
 • Помоћ ученицима при упису на факултете
 • Сарадња са ученицима и родитељима
 • Хуманитарне акције у школи и ван школе
 • Награђивање најбољих ученика и одељења (излети, екскурзије…)
 • Добра организација ђачког парламента
 • Едукација ученика путем семинара и обука (летње школе, кампови, трибине и предавања) 

 

 

Контакт

Школа у Гучи: 032/854-144
Школа у Лучанима: 032/817-531

Секретар: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Joomla! Debug Console

Сесија

Информације профила

Искоришћеност меморије

Упити базе података