• 001-1
 • 002-1
 • 010-1
 • 009
 • 012-1
 • 011-1
 • 009-1
 • 008-1
 • 006-1
 • 004-1

К О Н К У Р С за учешће 15 редовних ученика у Erasmus + пројекту ,,Мој корак ка Европи“

Основне информације о пројекту:

Трајање мобилности: 14 дана

Планирани период мобилности: 3 - 16.4.2022. године

Место: Солун, Грчка

Број ученика: 13 + 2 из осетљивих група

 

Циљ мобилности: Практичан рад и обука ученика у предузећима различитих делатности и предузећима која делују на међународном нивоу; Подизање степена оспособљености ученика за тражење посла и самозапошљавање; Унапређивање личних и развој језичких вештина

 

Путовање, смештај у хотелу са исхраном и боравак ученика у Солуну за време реализације Пројекта су потпуно бесплатни за учеснике. Ученици ће путовати  и боравити у пратњи педагога школе и  једног наставника економске групе предмета. Ученици који ће учествовати у Пројекту биће изабрани на основу пријава на конкурс, датих изјава, као и на основу критеријума који ће бити примењени приликом одабира учесника.

Рок за пријаву: 4. фебруар 2022.

 

Услови за пријављивање:

            На конкурс могу да се пријаве:

1)      ученици  трећег и четвртог  разреда Средње школе „Драгачево“- образовни профил: Финансијски администратор

2)      ученици из осталих образовних профила школе који су учествовали и остварили резултате у неком од пројеката везаних за предузетништво (такмичења) и планирају да наставе школовање на високим школама и факултетима из области сродних економији

 

уколико имају:

-          закључну оцену из владања примермо (5)  у свим претходним разредима средње школе на крају другог полугодишта и

-          закључна оцену врло добар 4 или одличан 5 из предмета Енглески језик* из претходног разреда средње школе или првог полугодишта текуће школске године (узима се у обзир бољи резултат)

-           

*НАПОМЕНА: Уколико не буде имао довољан број пријављених ученика у обзир ће се узети и ученици који имају из енглеског језика оцену добар (3), а за ученике из осетљивих група закључна оцена мора бити најмање довољан (2)

 

 

 

Услови за учешће ученика у Пројекту:

 1. да имају писану сагласност за путовање и боравак у иностранству, дату од оба родитеља, или старатеља, или законског заступника,
 2. да су у могућности да обезбеде документа потребна за путовање, која важе најмање шест месеци од момента започињања путовања,
 3. да имају позитиван однос према делатности у оквиру које ће обављати праксу у иностранству (мотивационо писмо које је саставни део пријаве),
 4. да поштују правила која ће за групу ученика бити успостављена на терену, у циљу безбедности свих учесника и како би група функционисала на оптималан начин,
 5. да имају виши ниво самосталности потребан да успешно функционишу у условима одвојености од породице, и у условима реализације прецизног и згуснутог распореда активности на терену,
 6. да након мобилности учествују у активностима промоције Пројекта,
 7. да имају одговарајући документ (ПСР или антигенски тест) који се тражи приликом уласка у Грчку тј. да задовољавају услове уласка у Грчку и проласка кроз Македонију

 

Критеријуми за одабир ученика:

 1. Закључна оцена из владања примермо (5)  у претходним разредима средње школе на крају другог полугодишта;
 2. Закључна оцена одличан 5 или врло добар 4 (изузетно добар 3*) из предмета Енглески језик из претходног разреда средње школе или првог полугодишта текуће школске године (узима се у обзир бољи резултат);
 3. Просечна оцена стручних предмета на крају првог полугодишта текуће године

(За ученике других образовних профила просечна оцена из предмета: математика (прво полугодиште текућег разреда), рачунарство и  информатика (уколико у текућем разреду нема предмет онда закључна оцена у последњој години када је предмет слушан), психологија, географија(уколико у текућем разреду нема предмет онда закључна оцена у последњој години када је предмет слушан), социологија, изборни предмет - економија и бизнис или медији и комуникација (прво полугодиште текућег разреда, уколико у текућем разреду нема предмет онда закључна оцена у последњој години када је предмет слушан)

 1. Учешће на такмичењима из предузетништва
 2. Вештине (комуникацијске и дигиталне вештине, сарадња и тимски рад) и учешћа на различитим пројектима или обукама у којима вештине долазе до изражаја (нпр. eTwinning пројекти, рад у тимовима, вршњачка едукација, менторство, обуке, семинари, конференције, прављење презентација, краћих филмова, постера, различитих дигиталних садржаја, анкета, извештаја и сл.)
 3. Мотивационо писмо

 

Ученици из осетљивих друштвених група (ученици без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, ученици са инвалидитетом, ученици са хроничним болестима, избеглице и расељена лица, ученици незапослених родитеља, примаоци социјалне помоћи, ученици из породица са троје и више деце у којима је један од родитеља незапослен имају право да поднесу пријаву и посебно се рангирају, применом блажих критеријума.

 

Потребна документа за пријаву на конкурс:

 

1)      Пријава (образац се узима у Школи)

2)      Потврде, сертификати, званични резултати такмичења, изјава наставника, као доказ о учешћу на такмичењу и оствареном резултату

3)      Потврде, сертификати, изјаве наставника и остали документи као докази да је ученик поседује неке од наведених вештина под тачком 5 и да је учествовао у активностима у којима те вештине долазе до изражаја

 

Ученици из осетљивих група подносе доказ о припадности осетљивој групи:

-          ученици без родитељског старања – потврду центра за социјални рад или умрлице родитеља,

-           ученици из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат ,

-          ученици са инвалидитетом и ученици са хроничним болестима- мишљење Интерресорне комисије или лекарско уверење,

-          избеглице и расељена лица – потврду да има статус избеглице или расељеног лица

-          ученици незапослених родитеља – потврда да су родитељи незапослени,

-          примаоци социјалне помоћи - потврда центра за социјални рад,

-          ученици из породица са троје и више деце у којима је један од родитеља незапослен – потврда о примањима родитеља и потврда да је други родитељ незапослен

 

 

Комисија коју ће именовати школа ће сваки од критеријума бодовати у одређеном распону бодова.

Опис китеријума за оцењивање

 

Просечна оцена из владања у свим претходним разредима – 5 бодова;

Закључна оцена из предмета Енглески језик4 – 5 бодова (изузетно 3, а за ученике припаднике осетљивих група 2-5)

Просечна оцена из стручних или опште образовних предмета 1.5-5 бодова

Учешће на сваком такмичењу по нивоима: регионално такмичење-1 поен, национално такмичење  2 поена, међународно 3 поена.

Пласман на међународним такмичењима - Прво место 4 поена, друго место 3 поена, треће место 2 поена

Сваки пројекат и активност уз приложени доказ - 1 поен

Мотивационо писмо – 1-3 бода

 

Резултати ће бити објављени на огласној табли школе 9. фебруара 2022. године у 11 часова, као и на званичном сајту школе. Ученици могу поднети жалбу на резултате конкурса директору школе у року од 8 дана од дана објављивања резултата конкурса.

Одабрани ученици и њихови родитељи ће потписати Уговор о учењу и пратeће анексе Еразмус+ пројекта мобилности. Одабрани ученик је у обавези да похађа културолошке и језичке припреме које ће бити реализоване у школи или у виду онлајн радионица у случају неповољне епидемиолошке ситуације због Ковид-19 пандемије. Ученик и родитељ би требало да благовремено обезбеде важећи пасош, сагласност за путовање у иностранство, као и сагласност за фотографисање и здравствени лист.

Заинтересовани кандидати све потребне информације могу, у року за пријављивање, да добију од руководиоца Тима Бојане Перовић, као и од члана Тима: Милене Обрадовић.

 

Начин пријављивања: попуњен пријавни образац уз пратеће документе ученици предају у секретаријат где могу и преузети пријавни формулар. Пријављивање је могуће и онлајн на мејл адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 У случају погоршања епидемиолошке ситуације у свету, могуће је одлагање датума мобилности.

 

 

Претрага Сајта

Зашто уписати школу у Гучи / Лучанима?

 • Стручан кадар уз спој искуства и младости
 • Добри међуљудски односи засновани на међусобном поштовању и поверењу
 • Изузетна сарадња са локалном заједницом
 • Рад у једној смени
 • Опремљеност школе савременим наставним средствима за образовне профиле
 • Разноврсност ваннаставних активности и такмичења
 • Могућност стипендирања талентованих ученика
 • Помоћ ученицима при упису на факултете
 • Сарадња са ученицима и родитељима
 • Хуманитарне акције у школи и ван школе
 • Награђивање најбољих ученика и одељења (излети, екскурзије…)
 • Добра организација ђачког парламента
 • Едукација ученика путем семинара и обука (летње школе, кампови, трибине и предавања) 

 

 

Контакт

Школа у Гучи: 032/855-554
Школа у Лучанима: 032/817-531
Директор: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Заменик директора: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Педагог: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Секретар: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.